Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strážní andělé

Andělé strážní jsou nám přiděleni na celý život. Každý ať už je jeho víra, povaha či životní styl jakýkoliv, má nejméně dva anděly strážné a to zda svým andělům naslouchá je už věc jiná.

modrej-andel.png

Jeden z dvojice strážných andělů je váš „ponoukající“ anděl, jenž nás postrkuje do rozhodnutí, která jsou v souladu s vaším vyšším Já. Tento anděl zná vaše silné stránky a schopnosti a dává vám sílu jasně zářit ve všem co děláte. Druhý anděl strážný promlouvá mnohem tlumenějším hlasem a jeho energie je jemnější. Tento anděl vás uklidňuje, když se cítíte smutní, osamělí nebo zklamaní. Obejme vás a utěší vás.

Jsou to pomocníci a strážci z jemnohmotného světa a jsou nám ochotni kdykoliv pomoci, když je o to požádáme. Jsou ochotni nás vést a pomáhat nám ve všech životních situacích. Každý z nás žije život, který si vybral a není nic, co by v něm bylo nespravedlivé. Andělští pomocníci jsou neustále s námi. Je jen na každém z nás, zda jejich pomoc využijeme. Andělé nás neopouští ani netrestají, jsou našimi laskavými a trpělivými průvodci na cestách našeho života, kteří tiší naše rány a hladí bolavou duši. Neodsuzují naše chyby a nedostatky protože vědí, že jsme všichni stejní, ale přitom každý z nás jsme jedineční. Všichni se snažíme rozvíjet květ našeho života, tak jak nejlépe umíme a naši průvodci nám v tom podávají pomocnou ruku, i když většina práce stejně zůstává na nás samotných. Andělé nám umožňují určitý druh nadhledu a náhledu do našich životních situací, které nám pomáhají zvládnout s větší lehkostí a radostí.

Vždyť co je život? Radost a láska a tak by to mělo být pro všechny , život by pro nás neměl být utrpením a starostí.

Andělé jsou světelné a dobré bytosti, které výhradně slouží Bohu a nikdy se nedopouštějí žádného hříchu.  To, že v našem životě jsou přítomni andělé strážní a že nás nikdy neopouštějí ani v okamžiku smrti, je ta nejlepší zpráva pro nás.